Privacyverklaring

SADEZA verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u als klant bij SADEZA heeft achtergelaten. SADEZA verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant en/of voor de uitvoering van haar verdere dienstverlening. SADEZA gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die door u aan SADEZA ter beschikking zijn gesteld. SADEZA zal deze persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website van SADEZA en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. De privacy policy beschrijft welke gegevens van u worden verzameld en opgeslagen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden uw gegevens met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze uw gegevens opslaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte gegevens.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst indien u een bestelling plaatst bij SADEZA. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld voor marketing- en reclamedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven bij het plaatsen van een bestelling.

Bestelling plaatsen en leveren
Voor het uitvoeren van een bestelling heeft SADEZA uw naam, e-mailadres, (aflever)adres, betaalgegevens en soms ook telefoonnummer nodig. Bij het plaatsen van een bestelling zijn de gegevens die u verplicht bent in te vullen aangegeven met een “*”. Uw betaalgegevens die u gebruikt bij het betalen via de Mollie-internetkassa worden niet door SADEZA opgeslagen. Met de gegevens kunnen wij u indien noodzakelijk op de hoogte houden over uw bestelling. Bovendien zullen uw naam en adresgegevens aan PostNL, de bezorgdienst, worden verstrekt, zodat zij uw bestelling bij u kunnen afleveren. PostNL zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht uw bestelling bij u te bezorgen.

Account
Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk een account aan te maken, zodat bij een volgende bestelling uw gegevens al voor ingevuld zijn. In uw account slaan wij uw naam, e-mailadres, (aflever)adres en (indien ingevuld) telefoonnummer op. SADEZA bewaart ook de gegevens over uw eerdere bestellingen.

Contact
Indien u contact opneemt met SADEZA is het mogelijk dat de medewerk(st)er uw gegevens noteert en eventuele aantekeningen maakt van het gesprek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag en/of klacht. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Facturatie en administratie
Uw persoonsgegevens als uw naam en adresgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden verwerkt voor het administreren van de verkoopfacturen van SADEZA. Eventuele derden die SADEZA inschakelt voor haar administratie worden tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw persoonsgegevens zullen door SADEZA en eventuele derden niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals hierboven beschreven.

Hoe lang bewaart SADEZA uw gegevens?
SADEZA bewaart uw gegevens uitsluitend voor zolang dit noodzakelijk is. Indien u een account heeft aangemaakt bij SADEZA worden uw gegevens bewaard totdat u aangeeft dat u niet langer in ons klantenbestand wenst te zijn opgenomen en uw account verwijderd dient te worden. Een dergelijk verzoek wordt aangemerkt als een vergeetverzoek.

In verband met administratieve verplichtingen is SADEZA gebonden aan termijnen om uw persoonsgegevens te bewaren. Ook voor deze gegevens geldt dat deze niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Welke rechten heeft u?
Indien uw persoonsgegevens door SADEZA worden verwerkt komt u een aantal rechten toe. Zo kunt u SADEZA altijd verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die van u bij SADEZA bekend zijn. Bovendien kunt u SADEZA verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen indien deze onjuist/onvolledig zijn. U heeft daarnaast het recht een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u in voorkomende gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u SADEZA kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en niet langer te verwerken.
Indien u van een van voornoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u zich per e-mail richten tot SADEZA (sadeza@outlook.com). SADEZA neemt uw verzoek in behandeling en zal binnen dertig dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Als uw verzoek wordt ingewilligd ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wijzigingen in de privacyverklaring
SADEZA behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Eventuele wijzigingen kunnen door SADEZA bekend worden gemaakt op deze website.